Hoe diep moet een fundering zijn

Een stevige en duurzame fundering is natuurlijk de onmisbare basis van elk bouwwerk. Bij het plannen van een bouwproject is de vraag ‘Hoe diep moet een fundering zijn?’ de eerste die om een antwoord vraagt.  

De ideale diepte van een duurzame fundering hangt van een aantal factoren af die allemaal bijdragen aan de stabiliteit van de structuur. Wij vertellen u hieronder meer over die factoren om de juiste diepte van een fundering te kunnen bepalen.

hoe-diep-moet-een-fundering-zijn hoe-diep-moet-een-fundering-zijn--2- hoe-diep-moet-een-fundering-zijn--3-

Bodemgesteldheid

Eén van de belangrijkste overwegingen bij het bepalen van de diepte voor funderingen is de bodemgesteldheid ter plaatse. Zachte, minder stabiele, grond heeft over het algemeen een diepere fundering nodig om verzakking en verschuiving te voorkomen. In vergelijking hiermee kan een harde, stevige bodem mogelijk een minder diepe fundering nodig hebben.

 

Belasting

Het gewicht dat de fundering moet dragen, beïnvloedt ook direct de vereiste funderingsdiepte. Bij lichtere constructies, zoals een woonhuis, is een minder diepe fundering vaak voldoende. Voor zwaardere constructies, zoals hoogbouw of industriële bouw, is een diepere fundering nodig om de belasting te kunnen dragen.

Grondwaterstand

De hoogte van het grondwater op de bouwplaats kan de benodigde diepte van de fundering beïnvloeden. Ligt het grondwater dicht bij de oppervlakte? Dan kan dit problemen veroorzaken. In die gevallen kan een diepere fundering noodzakelijk zijn.

Klimatologische omstandigheden

Het klimaat kan in een bepaalde regio van invloed zijn op gewenste funderingsdiepte. Bijvoorbeeld, in gebieden met strenge winters waar de grond bevriest kan het nodig zijn om de fundering dieper te leggen om te voorkomen dat de grond opzwelt en de fundering beschadigt.

Lokale bouwvoorschriften

Elke regio heeft zijn specifieke bouwvoorschriften en normen die we moeten naleven. Op basis van deze voorschriften kunnen er eisen gesteld worden aan de minimale diepte van de fundering om de veiligheid en stabiliteit van de gebouwen te waarborgen.

Diepte van de fundering is lokaal maatwerk

U leest het waarschijnlijk al: we kunnen u geen eenduidig en eensluidend antwoord geven op de vraag hoe diep een fundering moet zijn. Voor het antwoord hierop hoort u rekening te houden met de hierboven besproken factoren. Het raadplegen van een professionele bouwkundig ingenieur is belangrijk om de optimale diepte van de fundering voor een specifiek project vast te stellen. Uiteraard kunnen wij u hierover ook uitgebreid adviseren.


Meer weten over funderingen?

Wit u meer weten over het laten storten of leveren van beton voor funderingen of hoe diep uw fundering moet worden? Neemt u dan gerust contact met ons op voor meer informatie. De specialisten van Van Esterik Betonwerken vertellen u er graag meer over. Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer 06- 2240 3685. Via de mail zijn we te bereiken op info@vanesterikbetonwerken.nl.

Van Esterik Betonwerken

  • checkOplevering binnen 1 maand
  • checkPersoonlijke service
  • checkRuim 20 jaar ervaring
  • checkBinnen 1 dag offerte